راهنمای عضویت

راهنمای عضویت در سایت سندیکای صنایع آلومینیوم ایران

این راهنما با هدف تعیین شرایط و نحوه رسیدگی و پذیرش درخواست شرکت­های متقاضی جهت عضویت در سایت سندیکای صنایع آلومینیوم ایران تدوین گردیده تا با فراهم شدن امکان عضویت برای کلیه متقاضیان حائز شرایط، و پیگیری امور عضویت شرکت­های عضو، سندیکا بتواند به عنوان نهادی فراگیر جایگاه آرمـانی خود و شرکت های عضو را بدست آورد.

عضویت در سایت سندیکا به معنای عضویت در سندیکا نبوده و واحدهای متقاضی جهت عضویت در سندیکا می بایستی در فرم ثبت نام گزینه درخواست عضویت در سندیکا را انتخاب نمایند.

عضويت و شرايط آن

كليه اشخاص حقوقي كه واجد شرايط زير باشند مي­توانند به عضويت سنديكا درآيند:

  • تابعيت ايراني (ثبت در كشور ايران)
  • قبول و تعهد اجراي مقررات اساسنامه
  • ثبت شده در يكي از ادارات كل ثبت شركت­هاي ايران .
  • فعالیت در زمينه هاي مرتبط با صنعت آلومینیوم .
  • داشتن كارت عضويت در اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن
  • دارا بودن اجازه رسمي فعاليت از مراجع ذيصلاح كشور (پروانه بهره برداری برای سازندگان و      کپی تشخیص صلاحیت و رتبه بندی معاونت راهبردی ریاست جمهوری برای پیمانکاران)
  • پرداخت حق وروديه و حق عضويت تعيين شده بطور مرتب