هوشنگ گودرزی

سمت: رئیس هیئت مدیره

مدیر عامل شرکت آلومینیوم پارس

میزان تحصیلات : لیسانس

متولد: 1328/08/02