حسن آوازی

سمت: نائب رئیس هیئت مدیره

نماینده شرکت پارس آلومان کار

میزان تحصیلات : فوق لیسانس

متولد: 1338/10/06