هبت الله فاضلی

سمت: عضو هیئت مدیره

مدیر عامل شرکت صنایع آلومینیوم آبسکون

میزان تحصیلات : 

متولد: 1323/05/06