آریا صادق نیت حقیقی

سمت:عضو هیئت مدیره و دبیر

مدیر عامل شرکت قم آلیاژ

میزان تحصیلات : لیسانس

متولد: 1349/07/29