حسین قنطار

سمت: عضو هیئت مدیره

مدیر عامل شرکت پانیذسازاان دانا

میزان تحصیلات : لیسانس

متولد: 1338/09/01