شاهین مارکاریان

سمت: عضو هیئت مدیره

مدیر عامل شرکت سوان غرب و نماینده انجمن دایکست 

میزان تحصیلات : فوق لیسانس

متولد: 1347/02/01