تورج زارع

سمت: عضو هیئت مدیره

مدیر عامل شرکت آلومینای جاجرم

میزان تحصیلات : فوق لیسانس

متولد: 1354/01/03