حسین باوفا

سمت: عضو علی البدل هیئت مدیره

مدیر عامل شرکت آلومات آریا

میزان تحصیلات : لیسانس

متولد: 1348/11/20