شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم

تولید کننده ورق، کویل ، ورق کامپوزیت و هر نو ع فرآورده های آلومینیومی