شرکت صنایع تولید آلومینیوم غدیر دماوند

تولید کننده انواع مقاطع آلومینیومی (صنایع ساختمانی ، خودروسازی و صنایع دفاع و...)