شرکت تولیدی و صنعتی آلومینات

پروفیل آلومینیومی - آلیاژی - بیلت های ریخته گری