شرکت صنایع آلومینیوم خاتم اراک

تولید کننده پروفیل ، مفتول و فرآورده های آلومینیومی