شرکت تولیدی سیم و کابل شهاب جم

تولید کننده سیم و کابل فشار ضعیف مسی و آلومینیومی