شرکت قم آلیاژ

تولید کننده سیم و کابل های آلومینیومی