شرکت سیمباف

تولید کننده سیم و کابل برقی و مخابراتی آلومینیوم و مسی