شرکت کابل مسین

تولید کننده انواع سیم و کابل آلومینیوم و مسی