شرکت تعاونی مروارید مهر

تولید ظروف آلومینیومی با پوشش نچسب