شرکت قم آلیاژ

تولید کننده آلیاژهای آلومینیومی و سیم و کابل