شرکت فن آوری ذوب گلپایگان

تولید کننده آلیاژهای مختلف جهت قطعات آلومینیوم خودرویی و صنعتی