شرکت تولیدی آمیژه ساز البرز

تولید کننده شمش آلیاژی آلومینیوم