شرکت میر اسماعیلی آلومینیوم البرز

تولید کننده شمش های آلیاژی آلومینیوم