گزارش تصویری از وضعیت بحرانی شرکت آلومینیوم المهدی را می توانید در لینک زیر مشاهده نمایید : 

almahdi.aluminimum.mp4