مصوبه هئیت وزیران در خصوص ثبت سفارش مواد اولیه و تجهیزات خطوط اولیه تا سقف سیصد میلیون دلار بدون انتقال ارز