خط ۵ ایرالکو که از تابستان ۹۷ جهت باز سازی از مدار تولید خارج شده بود با همت و تلاش متخصصین شرکت آلومینیوم ایران به مدار تولید بازگشت و در حال راه اندازی است ، با تلاش پرسنل زحمتکش ایرالکو از هفته گذشته ۳۵ دیگ‌ این خط به مدار تولید وارد شده و طبق برنامه تا پایان هفته حدود ۷۰ دیگ به مدار بارگیری وارد خواهد شد .  Bake یا پخت هر سلول حدود ۷۰ ساعت به طول می انجامد که در این مدت شرایط سلول به طور کامل توسط اپراتور ها و مسئولین خط کنترل تا آماده بارگیری گردد .
خط جدید که با فایناس شرکت NFC چین و با تلاش متخصصین شرکت ایرالکو بازسازی گردیده دارای سیستم کنترل آلودگی و کمترین باز نشر مواد فرار را دارد و توسط سیستم  ( point feeding ) تغذیه آلومینا در سلول انجام میگیرد که با استفاده از این سیستم پرت آلومینا به حداقل ممکن رسیده ، در این سیستم با تغییرات در طراحی سلول حدود ۱۵ درصد نیز در مصرف انرژی صرفه جویی می شود .
در حال حاضر ایرالکو با داشتن ۲ خط تولید، سالیانه حدود ۱۸۰ هزار تن انواع شمش خالص و بیلت جهت مصرف بازار داخل و صادراتی را تولید می نماید و همچنین در این واحد عظیم ۴۷۰۰ نفر مشغول کار  میباشند .
در بازسازی خط ۵ با تغییرات انجام شده ۱۴۰ دیگ تعبیه شده است که تولید روزانه  هر دیگ  ۴۷۰ کیلوگرم فلز خالص خواهد بود.با ورود کامل ۱۴۰ دیگ خط ۵ حدود ۲۰ هزار تن محصول به میزان تولید ایرالکو اضافه خواهد شد .
همچنین با خرید ۶۰۰۰۰ تن آلومینا توسط شرکت ایرالکو تغدیه و بارگیری  خطوط جدید سرعت بیشتری خواهد گرفت .
انشاالله به همت و تلاش مدیران و کارکنان این مجموعه  روز به روز شاهد شکوفایی صنعت آلومینیوم کشور باشیم.