به گزارش روابط عمومی :
این همایش دیروز با حضور جمعی از مقامات کشوری ، استانی و نمایندگان مجلس شوراي اسلامی برگزار شد .

✅ "مهندس غلامرضا حکیمی" مدیرعامل آکپا ایران تندیس طلایی واحد برتر چهارمین جشنواره حامیان حقوق مصرف کنندگان را دریافت کرد.

براساس آیین نامۀ اعطای گواهینامۀ  رعایت حقوق مصرف کنندگان ، عملکرد سال ۱۳۹۷ شرکت آکپا ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته که به استناد مصوبه کمیتۀ فنی مستقر در سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی شرکت آکپا ایران شایسته احراز دریافت تندیس طلایی  رعایت حقوق مصرف کنندگان شده است.
امید است که با صیانت از این موفقیت کسب شده، در جلب بیش از پیش رضایت مصرف کنندگان موفقتر باشیم.