🔶صنعت آلومینیوم برزیل هنوز به‌طور کامل بازیابی نشده است.

🔹پس از آنکه نیمی از ظرفیت بزرگترین پالایشگاه آلومینای جهان در برزیل، از اواخر فصل اول سال 2018 به حالت تعلیق در آمد، کسری عرضه آلومینا در برزیل، منجر به کاهش تولید آلومینیوم این کشور، خصوصا از واحد ذوب مجاور این پالایشگاه شد.

🔹مقدار تولید آلومینیوم اولیه برزیل هر چند طی ماه‌های گذشته نسبت به ماه پیش از خود، رشد داشته، اما همچنان نسبت به دوره مشابه از سال گذشته کمتر است.

🔹در ماه مِی، مقدار تولید آلومینیوم برزیل به حدود 50 هزار تن رسید که نسبت به ماه آوریل رشد 3.3 درصدی داشت، ولی نسبت به ماه مِی 2018، بالغ بر 3.1 درصد کمتر بود.