وبگاه سندیکا

وبگاه سندیکای صنایع آلومینیوم ایران راه اندازی شد.

/text-12
سندیکای صنایع آلومینیوم به منظور ارتباط بهتر با واحدهای تولیدی اقدام به راه اندازی وبگاهی تحت دامنه ials.ir نموده است.